Wat doet Special Kids Pakistan

 

Special Kids Pakistan is een stichting die projecten in Pakistan ondersteunt. Dit zijn projecten die zich richten op kinderrevalidatie, onderwijs en/of dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke, motorische en/of een zintuiglijke beperking.

Doordat deze kinderen overdag naar een school of dagbesteding kunnen gaan, krijgen ze (een vorm van) onderwijs maar er wordt ook voorkomen dat ze of thuis zitten of op straat gaan zwerven met alle gevolgen van dien.

Ook heeft de opvang van deze kinderen impact op de gezinnen. Ouders hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan; er wordt onder meer voorlichting gegeven en ouders worden geholpen met problemen die zij ondervinden in de verzorging van hun kind.

Wij ondersteunen deze projecten financieel maar ook door het bieden van trainingen proberen we deze centra sterker te maken.

Wil je ons financieel steunen? Dat kan op TRIODOS: Stichting Special Kids Pakistan/Goutum: NL 38 TRIO 0197764797

Voor vragen, opmerkingen kun je bellen of mailen naar:

Karin Murk, 06 25077038, karin.murk@planet.nl