ANBI

 

Vanaf 2014 is het verstrekken van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een stichting met een ANBI-status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI aanwijzen hebben deze belastingvoordelen, zo ook Stichting Special Kids Pakistan.

DOEL SPECIAL KIDS PAKISTAN
Ondersteuning van NGO’s op het gebied van zorg voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking in Pakistan door middel van:
• Deskundigheidsbevordering aan Community Based Rehabilitation (CBR) projecten in Pakistan door middel van lestrajecten door onszelf georganiseerd maar ook inhuren van trainingen gegeven door Pakistaanse organisaties;     
            -          beroepsvaardigheden
            -          training organisatiemanagement
            -          training en coaching on-line
            -          stimuleren van netwerkvorming
• Meewerken aan uitbreiding van de rol van de Pakistaanse ergotherapeuten bij genoemde CBR/kinderrevalidatie centra in Pakistan.

• Meewerken aan het CP congres.

* Sponsoracties gericht op specifieke onderdelen van de CBR projecten in de Punjab (hulpmiddelen en digitale middelen)

• Ondersteunen van de projecten door het opsturen van spalken en schoenen.

 

UITVOERING
Regelmatig gaat iemand van het bestuur naar Pakistan voor het verzorgen van trainingen/workshops. De trainingen worden gegeven aan revalidatiewerkers, leerkrachten en therapeuten welke verbonden zijn aan CBR projecten die zich richten kinderen met motorische, zintuiglijke, verstandelijke en/of andere beperkingen. Huidige contacten zijn gelegen in Lahore, Khanewal, Multan, Karachi en Hyderabad. Het streven is elke 2 jaar trainingen te gaan verzorgen op de verschillende projecten.

Dit blijft ons streven en daarnaast zal er meer en meer aandacht zijn voor online lestrajecten, waarbij gesteld moet worden dat live instructie bij voor het therapeutisch handelen een ‘must’ blijft.

Karin Murk blijft ook actief in het zoeken van sponsoren voor de gestelde doelen.
De penningmeester zal zorgdragen voor een 2 jaarlijks rapportage aangaande de financiën.

 

BEHEER EN BESTEDING VERMOGEN:

- de wijze van verwerving van inkomsten: In 2020 zijn er weinig actieve acties ondernomen voor sponsorwerving, alleen enige lokale organisatie hebben kleine bedragen toegezegd,

- het beheer en de besteding van het vermogen.  Financiën zijn mn gebruikt voor het lestraject, verzending spalken ed, financiering hulpmiddelen, zie ook jaarcijfers 

 

PLANNEN 2021/2025

Korte termijn:
Training
- Training sessions (online) onderwerpen: STEP (follow-up) communication
- De ‘on-the-Job’Trainingen met onderwerpen als: video-interaction-instruction, communication, behavioral problems en fysiotherapie zijn tot nader orde opgeschort.
-  Train the Trainer (online): Follow up 
Sponsoring
-  Materials classroom (Umeed Gah)
-  digital materials (laptop, iPad, Communication materials, speech buttons etc)
-  Running Costs of Jecup/Lahore & Sada-e-Umeed & Shan Academy zijn on hold gezet omdat de communicatie met deze centra momenteel zeer moeizaam verloopt.
Netwerk:
Contact met de ergotherapeuten en organisatoren van het CP congres.
 
Lange termijn:
Download en bekijk onze plannen voor de komende 5 jaar hieronder.
5 Jaren Plan 20 25
PDF – 145,5 KB 722 downloads

ANBI informatie Stichting Special Kids Pakistan

 

Naam instelling
De officiële naam van de stichting is Stichting Special Kids Pakistan. Zij staat in de markt ook bekend onder de naam Special Kids Pakistan
 
RSIN nummer
Het RSIN nummer van de stichting is 850403091
 
Contactgegevens
Het postadres is: It Grien 7/9084 AM Goutum
 
Bestuurssamenstelling
De stichting kent een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 
Tjitske Zuidema, voorzitter
Karin Murk, secretaris
Erwin Posthumus, penningmeester
 
De bestuursleden ontvingen geen bezoldiging of kostenvergoeding